Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), april 2020

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 97,7 -3,3 -10,8
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 94,6 -2,7 -1,9
C TILLVERKADE VAROR 99,2 -1,3 -3,9
10 Livsmedel 102,0 -0,2 0,9
11 Drycker 105,7 -0,4 1,8
13 Textilvaror 103,1 1,2 -1,4
14 Kläder 102,6 1,7 0,8
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 108,1 -0,3 4,3
17 Papper och pappersvaror 101,4 -1,0 -10,6
171 Massa, papper och papp 99,5 -1,0 -15,6
172 Varor av papper eller papp 104,3 -1,0 -0,8
20 Kemikalier och kemiska produkter 102,0 -1,3 -2,0
22 Gummi- och plastvaror 99,5 -0,6 -0,6
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 103,3 0,4 0,4
24 Metaller 97,9 -0,6 -7,5
244 Andra metaller än järn 92,5 -0,6 -10,9
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 100,3 0,2 -2,6
26 Datorer, elektronikvaror och optik 96,8 0,3 -0,9
27 Elapparatur 101,9 0,2 0,0
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,0 0,0 0,2
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,1 -0,1 1,7
30 Andra transportmedel 106,9 1,2 4,0
31 Möbler 106,9 0,4 1,5
35 El, gas, värme och kyla 66,6 -28,1 -53,6
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 66,6 -28,1 -53,6

Källa: Producentprisindex 2020, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 25.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2020, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), april 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/04/thi_2020_04_2020-05-25_tau_007_sv.html