Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, april 2020

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2429 1827 2251 -1,6 -5,8
0 Livsmedel     1624 -0,6 -1,6
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     3161 -10,6 -31,4
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     3493 -17,3 -41,6
3B Gas, el och vatten     2621 -3,1 -17,6
5 Produkter från den kemiska industrin     1592 -0,8 -1,5
68 Oädla metaller     1978 -2,9 -12,5
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1861 0,2 0,9
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4301 0,0 1,9
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     475 0,1 -1,2
73 Transportmedel     2223 0,6 2,5

Källa: Producentprisindex 2020, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 25.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2020, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, april 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/04/thi_2020_04_2020-05-25_tau_017_sv.html