Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2022, februari

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), juni 2020

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 101,1 100,3 100,7 1,8 -4,4
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     96,2 -0,1 -4,2
C TILLVERKADE VAROR 100,3 100,3 100,2 1,4 -4,8
10 Livsmedel 102,7 104,5 102,9 0,2 0,3
11 Drycker 110,9 103,0 109,7 1,4 2,5
13 Textilvaror 106,4 93,5 100,4 0,1 -1,3
14 Kläder 110,6 102,0 105,3 0,4 4,1
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 106,8 97,8 102,6 -0,7 -3,0
17 Papper och pappersvaror 92,7 100,6 98,4 0,6 -8,7
171 Massa, papper och papp 91,2 100,5 98,3 0,6 -9,4
172 Varor av papper eller papp 98,8 101,9 99,8 -0,5 -0,7
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     89,4 0,1 0,8
20 Kemikalier och kemiska produkter 100,4 111,1 107,6 -0,8 -4,4
22 Gummi- och plastvaror 97,6 104,3 101,6 0,5 -1,2
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 103,3 107,7 104,1 -0,1 1,1
24 Metaller 102,5 98,8 98,8 1,0 -5,8
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 109,6 105,4 108,6 0,5 -0,3
26 Datorer, elektronikvaror och optik 101,0 96,6 96,9 0,2 -4,1
265 Instrument och apparater för mätning, provning och navigering samt ur     110,1 0,5 5,4
27 Elapparatur 99,9 107,1 105,8 0,5 2,9
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,6 105,6 106,0 0,0 1,0
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 109,1 104,9 106,3 0,4 2,8
31 Möbler 109,3 104,7 108,8 0,1 2,4
35 El, gas, värme och kyla 106,8 117,9 107,2 7,4 -2,6
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 105,7 117,9 106,1 12,5 -4,1
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,3 0,0 0,1

Källa: Producentprisindex 2020, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, Anssi Peltola 029 551 3482, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 24.7.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juni 2020, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), juni 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/06/thi_2020_06_2020-07-24_tau_003_sv.html