Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), juni 2020

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 105,0 102,1 103,4 1,4 -3,2
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 103,1 98,1 102,1 0,9 -2,7
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     87,5 11,4 -25,6
C TILLVERKADE VAROR 101,5 100,9 101,2 0,5 -2,6
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN     114,3 -0,1 0,3
10 Livsmedel 101,8 100,8 101,3 -0,1 0,8
11 Drycker 114,8 112,9 114,0 0,5 3,1
13 Textilvaror 106,4 102,0 103,4 0,4 -1,2
14 Kläder 110,6 101,2 102,1 -1,0 0,6
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 106,8 108,7 107,2 -0,5 -0,8
17 Papper och pappersvaror 92,7 101,9 95,1 1,7 -11,7
171 Massa, papper och papp 91,2 100,2 93,2 2,4 -15,2
172 Varor av papper eller papp 98,8 104,5 100,8 -0,2 -0,7
20 Kemikalier och kemiska produkter 100,4 100,0 100,0 -1,2 -2,6
22 Gummi- och plastvaror 97,7 98,8 98,4 -0,3 -2,4
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 103,5 102,0 103,0 -0,2 -0,7
24 Metaller 102,5 98,0 100,8 0,4 -4,9
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 109,6 100,8 106,9 0,6 0,0
26 Datorer, elektronikvaror och optik 101,0 96,0 96,2 -0,6 -1,8
27 Elapparatur 99,9 101,5 101,2 -0,4 -0,3
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,6 103,0 103,4 -0,2 0,0
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 110,4 94,0 95,3 0,0 2,6
31 Möbler 109,3 105,4 107,9 -0,2 1,3
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     107,3 0,4 5,2
35 El, gas, värme och kyla 101,6 97,1 100,8 10,9 -3,2
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 98,6 97,1 97,8 17,0 -4,7
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,3 0,0 0,1
42 Anläggningsarbeten 100,3   100,3 -0,9 -5,4

Källa: Producentprisindex 2020, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, Anssi Peltola 029 551 3482, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 24.7.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juni 2020, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), juni 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/06/thi_2020_06_2020-07-24_tau_011_sv.html