Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), juli 2020

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 100,4 100,9 100,6 -0,1 -5,0
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     98,5 2,3 -2,6
C TILLVERKADE VAROR 100,6 100,9 100,7 0,5 -4,3
10 Livsmedel 102,9 103,7 103,0 0,1 0,4
11 Drycker 110,3 103,1 109,2 -0,4 2,5
13 Textilvaror 107,1 94,7 101,3 0,9 0,1
14 Kläder 110,6 102,5 105,6 0,2 3,5
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 107,9 97,9 103,3 0,6 -1,2
17 Papper och pappersvaror 89,4 99,9 97,1 -1,3 -8,2
171 Massa, papper och papp 87,3 99,8 96,9 -1,4 -8,8
172 Varor av papper eller papp 98,0 103,2 99,6 -0,2 -0,8
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     89,4 0,0 0,1
20 Kemikalier och kemiska produkter 99,9 114,1 109,5 1,8 -0,5
22 Gummi- och plastvaror 97,9 104,2 101,6 0,1 -1,4
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 102,6 96,3 101,4 -2,6 -2,4
24 Metaller 102,9 99,6 99,5 0,7 -4,8
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 108,7 108,4 108,4 -0,1 -0,4
26 Datorer, elektronikvaror och optik 100,9 94,5 95,3 -1,7 -4,9
265 Instrument och apparater för mätning, provning och navigering samt ur     107,9 -1,9 3,4
27 Elapparatur 100,1 107,4 106,0 0,3 2,0
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,8 105,7 106,1 0,1 0,8
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 109,0 104,8 106,3 0,0 2,6
31 Möbler 109,9 104,7 109,3 0,5 2,9
35 El, gas, värme och kyla 101,2 105,2 101,5 -5,3 -14,4
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 96,7 105,2 97,0 -8,5 -22,0
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,3 -0,1 0,2

Källa: Producentprisindex 2020, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 24.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juli 2020, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), juli 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/07/thi_2020_07_2020-08-24_tau_003_sv.html