Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), juli 2020

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 100,6 0,6 -5,0
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 75,7 -0,9 -12,8
C TILLVERKADE VAROR 100,9 0,6 -4,9
10 Livsmedel 103,7 -0,7 0,1
11 Drycker 103,1 0,1 -0,4
13 Textilvaror 94,7 1,2 -0,3
14 Kläder 102,5 0,6 2,5
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 97,9 0,2 -2,5
17 Papper och pappersvaror 99,9 -0,6 -6,5
171 Massa, papper och papp 99,8 -0,7 -6,7
172 Varor av papper eller papp 103,2 1,3 0,5
20 Kemikalier och kemiska produkter 114,1 2,7 -0,6
22 Gummi- och plastvaror 104,2 -0,1 0,3
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 96,3 -10,6 -5,3
24 Metaller 99,6 0,8 -5,3
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 108,4 2,8 1,5
26 Datorer, elektronikvaror och optik 94,5 -2,1 -5,2
27 Elapparatur 107,4 0,3 2,4
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 105,7 0,1 0,9
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,8 0,0 2,1
31 Möbler 104,7 0,0 2,6
35 El, gas, värme och kyla 105,2 -10,8 -40,9
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 105,2 -10,8 -40,9

Källa: Producentprisindex 2020, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 24.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juli 2020, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), juli 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/07/thi_2020_07_2020-08-24_tau_005_sv.html