Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), juli 2020

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 104,4 102,4 103,2 -0,3 -4,3
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 101,1 92,8 99,5 -2,5 -4,1
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     90,3 3,3 -23,2
C TILLVERKADE VAROR 101,8 101,6 101,7 0,4 -2,5
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN     114,5 0,2 0,4
10 Livsmedel 102,0 101,0 101,5 0,2 1,1
11 Drycker 115,2 112,8 114,3 0,2 3,1
13 Textilvaror 107,1 100,3 102,4 -0,9 -1,9
14 Kläder 110,6 100,6 101,6 -0,5 -0,5
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 107,9 109,5 108,2 0,9 -0,2
17 Papper och pappersvaror 89,4 102,7 92,7 -2,5 -11,8
171 Massa, papper och papp 87,3 100,3 90,0 -3,4 -15,6
172 Varor av papper eller papp 98,0 106,4 100,8 0,0 -0,1
20 Kemikalier och kemiska produkter 99,9 101,6 101,0 1,0 -2,3
22 Gummi- och plastvaror 97,9 98,5 98,3 0,0 -2,4
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 102,8 102,0 102,5 -0,5 -1,5
24 Metaller 102,9 99,2 101,7 0,9 -4,7
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 108,7 100,8 106,3 -0,6 -1,1
26 Datorer, elektronikvaror och optik 100,9 95,8 96,1 -0,2 -2,3
27 Elapparatur 100,1 101,1 101,0 -0,2 -0,6
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,8 103,2 103,6 0,2 0,1
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 110,5 94,4 95,7 0,4 2,9
31 Möbler 109,9 105,1 108,1 0,2 1,5
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     107,2 0,0 4,7
35 El, gas, värme och kyla 95,3 70,1 92,8 -7,9 -19,6
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 89,2 70,1 86,3 -11,7 -27,2
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,3 -0,1 0,2
42 Anläggningsarbeten 101,0   101,0 0,7 -4,3

Källa: Producentprisindex 2020, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 24.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juli 2020, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), juli 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/07/thi_2020_07_2020-08-24_tau_011_sv.html