Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), augusti 2020

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 102,5 100,3 101,4 0,8 -4,1
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     99,4 0,9 -2,1
C TILLVERKADE VAROR 100,2 100,2 100,1 -0,5 -4,5
10 Livsmedel 102,5 105,8 102,9 -0,1 0,3
11 Drycker 109,7 103,9 109,0 -0,2 2,2
13 Textilvaror 106,8 94,9 101,3 0,0 0,1
14 Kläder 110,6 102,4 105,5 -0,1 4,2
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 107,5 95,5 102,0 -1,2 -2,1
17 Papper och pappersvaror 88,5 98,1 95,6 -1,6 -8,7
171 Massa, papper och papp 86,1 98,0 95,2 -1,7 -9,4
172 Varor av papper eller papp 98,1 102,4 99,5 -0,2 -0,6
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     88,3 -1,2 -1,6
20 Kemikalier och kemiska produkter 99,4 114,7 109,7 0,2 -0,4
22 Gummi- och plastvaror 97,6 103,7 101,2 -0,4 -1,9
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 102,3 93,9 100,7 -0,7 -3,3
24 Metaller 103,3 100,1 100,0 0,5 -5,3
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 108,4 108,2 108,1 -0,3 -0,5
26 Datorer, elektronikvaror och optik 101,0 93,5 94,4 -0,9 -5,7
265 Instrument och apparater för mätning, provning och navigering samt ur     105,9 -1,8 2,0
27 Elapparatur 100,4 106,6 105,5 -0,5 1,2
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,5 105,7 106,0 -0,1 0,7
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 106,6 104,5 105,3 -0,9 1,9
31 Möbler 110,0 104,7 109,4 0,1 2,9
35 El, gas, värme och kyla 115,7 111,2 116,1 14,3 -2,2
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 120,0 111,2 120,4 24,1 -3,2
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,3 0,0 0,2

Källa: Producentprisindex 2020, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 24.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. augusti 2020, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), augusti 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/08/thi_2020_08_2020-09-24_tau_003_sv.html