Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), augusti 2020

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 100,0 -0,6 -5,4
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 75,9 0,3 -10,4
C TILLVERKADE VAROR 100,2 -0,6 -5,3
10 Livsmedel 105,8 2,0 1,8
11 Drycker 103,9 0,7 1,6
13 Textilvaror 94,9 0,3 0,1
14 Kläder 102,4 -0,2 4,0
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 95,5 -2,5 -4,7
17 Papper och pappersvaror 98,1 -1,8 -7,8
171 Massa, papper och papp 98,0 -1,8 -8,1
172 Varor av papper eller papp 102,4 -0,8 0,4
20 Kemikalier och kemiska produkter 114,7 0,5 -0,6
22 Gummi- och plastvaror 103,7 -0,5 -0,2
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 93,9 -2,5 -6,6
24 Metaller 100,1 0,6 -5,4
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 108,2 -0,2 2,3
26 Datorer, elektronikvaror och optik 93,5 -1,1 -6,1
27 Elapparatur 106,6 -0,8 1,3
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 105,7 0,0 0,9
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,5 -0,4 2,2
31 Möbler 104,7 0,0 2,6
35 El, gas, värme och kyla 111,2 5,7 -32,6
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 111,2 5,7 -32,6

Källa: Producentprisindex 2020, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 24.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. augusti 2020, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), augusti 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/08/thi_2020_08_2020-09-24_tau_005_sv.html