Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), augusti 2020

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 106,3 101,2 103,9 0,9 -3,3
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 102,6 90,6 100,4 1,0 -3,6
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     86,8 0,4 -21,6
C TILLVERKADE VAROR 100,2 99,6 99,9 -0,5 -3,5
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN     114,6 0,1 0,4
10 Livsmedel 102,5 102,0 102,2 -0,3 0,6
11 Drycker 109,7 105,9 108,1 -0,3 1,8
13 Textilvaror 106,8 100,9 102,8 0,3 -2,2
14 Kläder 110,6 99,6 100,7 -0,9 -1,2
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 107,5 109,8 107,9 -0,3 0,3
17 Papper och pappersvaror 88,5 101,9 91,9 -0,9 -10,2
171 Massa, papper och papp 86,1 99,4 88,9 -1,2 -13,6
172 Varor av papper eller papp 98,1 105,8 100,7 -0,1 -0,1
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     91,6 -1,1 -1,6
20 Kemikalier och kemiska produkter 99,4 99,4 99,3 -1,7 -3,8
22 Gummi- och plastvaror 97,6 97,5 97,7 -0,7 -3,3
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 102,3 101,7 102,1 -0,3 -2,5
24 Metaller 103,3 99,2 101,8 0,2 -5,8
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 108,4 99,9 105,8 -0,4 -1,6
26 Datorer, elektronikvaror och optik 101,0 94,9 95,2 -0,8 -3,3
27 Elapparatur 100,4 100,2 100,5 -0,5 -0,9
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,5 103,0 103,3 -0,2 -0,1
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 106,6 103,7 103,9 -0,2 2,1
31 Möbler 110,0 104,6 108,0 -0,1 1,4
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     107,1 -0,1 4,1
35 El, gas, värme och kyla 115,7 127,9 116,3 17,7 -2,7
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 120,0 127,9 120,3 28,8 -3,8
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,3 0,0 0,2
42 Anläggningsarbeten 101,6   101,6 0,6 -3,3

Källa: Producentprisindex 2020, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 24.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. augusti 2020, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), augusti 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/08/thi_2020_08_2020-09-24_tau_009_sv.html