Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 24. Producentprisindex för industrin, internationell jämförelse

  2017–2018, % 2018–2019, % 6/2019–6/2020, % 7/2019–7/2020, %
Finland 4,6 0,4 -4,6 -5,1
Sverige 6,6 3,2 -3,9 -4,9
Tyskland 1,9 0,9 -1,4 -1,4
Frankrike 2,4 0,5 -2,2 1) -2,1 1)
Förenade kungariket 4,3 2,0 -3,6 -3,7
EU-27 2,7 0,6 -3,0 -2,7 2)
Euroområdet 2,5 0,3 -3,3 -2,9
Förenta Staterna 4,5 0,0 -3,4 1) -2,4 1)
Japan 2,6 0,2 -1,6 -0,9
Källor: Statistikcentralen, Eurostat, U.S. Department of Labour, Bank of Japan
Grunderna för indexberäknigar kan variera mellan länder.
1) preliminär
2) Eurostats estimat

Källa: Producentprisindex 2020, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 24.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. augusti 2020, Tabellbilaga 24. Producentprisindex för industrin, internationell jämförelse . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/08/thi_2020_08_2020-09-24_tau_024_sv.html