Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), september 2020

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 100,5 -0,7 -7,3
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 87,4 -3,6 -3,2
C TILLVERKADE VAROR 99,4 -0,2 -3,6
10 Livsmedel 103,4 1,3 3,1
11 Drycker 105,6 0,0 0,5
13 Textilvaror 100,3 -0,7 -3,0
14 Kläder 98,9 -1,1 -3,4
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 107,1 -2,3 -1,7
17 Papper och pappersvaror 101,4 -0,5 -5,3
171 Massa, papper och papp 99,2 -0,2 -8,5
172 Varor av papper eller papp 104,7 -1,1 0,6
20 Kemikalier och kemiska produkter 99,8 0,4 -4,4
22 Gummi- och plastvaror 97,4 0,0 -3,4
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 101,6 -0,1 -1,6
24 Metaller 99,3 -0,2 -6,2
244 Andra metaller än järn 102,1 0,4 -5,0
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 99,6 -0,2 -1,9
26 Datorer, elektronikvaror och optik 94,8 -0,2 -2,7
27 Elapparatur 100,1 -0,3 -1,7
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 102,6 -0,2 -0,4
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,7 -0,1 2,1
30 Andra transportmedel 101,7 0,2 -2,7
31 Möbler 104,6 0,0 -2,5
35 El, gas, värme och kyla 121,7 -4,9 -22,8
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 121,7 -4,9 -22,8

Källa: Producentprisindex 2020, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2020, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), september 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/09/thi_2020_09_2020-10-26_tau_007_sv.html