Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), september 2020

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 105,9 100,5 103,5 -0,4 -3,9
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 104,1 87,4 101,1 0,7 0,0
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     84,3 -3,0 -27,3
C TILLVERKADE VAROR 99,3 99,4 99,4 -0,5 -4,0
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN     114,7 0,1 0,1
10 Livsmedel 101,9 103,3 102,2 0,0 1,1
11 Drycker 109,5 105,9 107,9 -0,1 3,0
13 Textilvaror 106,7 100,2 102,2 -0,5 -2,3
14 Kläder 110,6 98,5 99,6 -1,0 -3,0
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 107,4 107,2 107,5 -0,4 0,4
17 Papper och pappersvaror 87,7 101,4 91,1 -0,8 -8,6
171 Massa, papper och papp 84,7 99,2 87,7 -1,3 -11,7
172 Varor av papper eller papp 99,3 104,7 101,2 0,5 0,3
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     91,8 0,2 -1,2
20 Kemikalier och kemiska produkter 97,8 99,8 99,1 -0,2 -3,6
22 Gummi- och plastvaror 97,5 97,5 97,6 -0,1 -3,5
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 102,8 101,6 102,4 0,3 -1,5
24 Metaller 102,9 99,0 101,6 -0,2 -6,0
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 108,9 99,8 106,2 0,3 -1,5
26 Datorer, elektronikvaror och optik 100,9 94,6 95,0 -0,2 -2,9
27 Elapparatur 99,7 99,9 100,1 -0,4 -1,4
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,5 102,7 103,2 -0,1 -0,3
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 107,3 103,6 103,9 0,0 2,1
31 Möbler 109,6 104,6 107,7 -0,2 0,3
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     106,9 -0,2 3,0
35 El, gas, värme och kyla 114,7 121,7 114,9 -1,2 -5,3
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 118,4 121,7 118,2 -1,7 -7,8
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,3 0,0 0,2
42 Anläggningsarbeten 101,7   101,7 0,1 -3,6

Källa: Producentprisindex 2020, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2020, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), september 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/09/thi_2020_09_2020-10-26_tau_009_sv.html