Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), september 2020

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 106,1 102,0 104,1 -0,5 -3,4
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 104,2 87,5 101,2 0,7 -0,1
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     86,8 -4,1 -26,1
C TILLVERKADE VAROR 101,3 100,9 101,1 -0,4 -2,7
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN     114,7 0,1 0,1
10 Livsmedel 101,0 102,3 101,2 0,0 1,4
11 Drycker 114,8 112,8 114,0 0,0 3,5
13 Textilvaror 106,7 100,2 102,2 -0,5 -2,4
14 Kläder 110,6 98,5 99,6 -1,0 -3,0
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 107,4 107,2 107,5 -0,4 0,4
17 Papper och pappersvaror 87,7 101,4 91,1 -0,8 -8,6
171 Massa, papper och papp 84,7 99,2 87,7 -1,3 -11,7
172 Varor av papper eller papp 99,3 104,7 101,2 0,5 0,3
20 Kemikalier och kemiska produkter 97,8 99,8 99,1 -0,2 -3,6
22 Gummi- och plastvaror 97,5 97,5 97,6 -0,1 -3,5
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 103,0 101,6 102,5 0,3 -1,5
24 Metaller 102,9 99,0 101,6 -0,2 -6,0
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 108,9 99,8 106,2 0,3 -1,5
26 Datorer, elektronikvaror och optik 100,9 94,6 95,0 -0,2 -2,9
27 Elapparatur 99,7 99,9 100,1 -0,4 -1,4
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,5 102,7 103,2 -0,1 -0,3
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 109,1 94,3 95,4 -0,1 2,7
31 Möbler 109,6 104,6 107,7 -0,2 0,3
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     106,9 -0,2 3,0
35 El, gas, värme och kyla 110,4 121,7 110,9 -1,4 -6,4
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 111,9 121,7 112,3 -1,9 -8,8
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,3 0,0 0,2
42 Anläggningsarbeten 101,7   101,7 0,1 -3,6

Källa: Producentprisindex 2020, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2020, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), september 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/09/thi_2020_09_2020-10-26_tau_011_sv.html