Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, september 2020

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2480 1880 2304 -0,5 -3,4
0 Livsmedel     1631 0,0 1,3
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     3819 -3,1 -16,4
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     4298 -4,8 -24,4
3B Gas, el och vatten     3109 -1,2 -6,4
5 Produkter från den kemiska industrin     1575 0,3 -2,9
68 Oädla metaller     2161 2,6 -0,4
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1847 -0,2 -0,1
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4291 0,0 0,9
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     467 -0,5 -2,4
73 Transportmedel     2221 0,0 2,3

Källa: Producentprisindex 2020, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2020, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, september 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/09/thi_2020_09_2020-10-26_tau_017_sv.html