Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), oktober 2020

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 101,5 99,4 100,5 -0,2 -5,4
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     100,6 0,3 -1,5
C TILLVERKADE VAROR 100,1 99,3 99,6 0,2 -5,6
10 Livsmedel 101,9 104,6 102,3 0,1 0,6
11 Drycker 109,3 102,3 108,3 -0,4 3,8
13 Textilvaror 107,2 92,8 100,4 0,0 -1,8
14 Kläder 111,4 102,8 106,2 0,5 3,5
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 107,9 97,7 103,2 0,6 -1,1
17 Papper och pappersvaror 87,0 96,7 94,1 -0,8 -7,1
171 Massa, papper och papp 84,0 96,5 93,6 -0,9 -7,7
172 Varor av papper eller papp 98,6 103,9 100,3 -0,1 0,1
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     88,6 0,1 -1,0
20 Kemikalier och kemiska produkter 98,2 114,5 109,3 1,6 -4,1
22 Gummi- och plastvaror 97,6 103,4 101,1 -0,1 -1,6
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 102,5 91,1 100,3 -1,1 -4,1
24 Metaller 102,9 99,1 99,1 -0,2 -8,0
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 109,8 108,5 109,3 0,6 0,0
26 Datorer, elektronikvaror och optik 100,8 92,8 93,9 -0,6 -7,5
265 Instrument och apparater för mätning, provning och navigering samt ur     105,7 -0,2 0,1
27 Elapparatur 100,3 105,7 104,8 -0,6 -0,9
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,7 106,0 106,3 0,2 0,9
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 108,0 104,3 105,6 0,3 0,9
31 Möbler 109,9 104,9 109,3 0,2 2,6
35 El, gas, värme och kyla 109,4 129,3 109,7 -4,6 -6,8
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 109,9 129,3 110,4 -7,1 -10,5
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,3 0,0 0,2

Källa: Producentprisindex 2020, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 24.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. oktober 2020, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), oktober 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/10/thi_2020_10_2020-11-24_tau_003_sv.html