Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), oktober 2020

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 99,1 -0,3 -7,1
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 72,1 -1,9 -13,2
C TILLVERKADE VAROR 99,3 -0,3 -7,1
10 Livsmedel 104,6 0,6 0,9
11 Drycker 102,3 -1,1 -0,8
13 Textilvaror 92,8 -0,5 -3,3
14 Kläder 102,8 0,1 3,9
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 97,7 0,7 -3,4
17 Papper och pappersvaror 96,7 -0,8 -6,9
171 Massa, papper och papp 96,5 -0,9 -7,2
172 Varor av papper eller papp 103,9 1,4 2,0
20 Kemikalier och kemiska produkter 114,5 2,1 -5,0
22 Gummi- och plastvaror 103,4 -0,3 -0,1
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 91,1 -4,8 -14,2
24 Metaller 99,1 -0,2 -8,6
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 108,5 0,1 2,0
26 Datorer, elektronikvaror och optik 92,8 -0,8 -8,4
27 Elapparatur 105,7 -1,1 -1,2
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 106,0 0,2 1,0
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,3 0,1 0,3
31 Möbler 104,9 0,0 2,8
35 El, gas, värme och kyla 129,3 6,9 -21,3
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 129,3 6,9 -21,3

Källa: Producentprisindex 2020, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 24.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. oktober 2020, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), oktober 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/10/thi_2020_10_2020-11-24_tau_005_sv.html