Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), oktober 2020

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 100,6 0,1 -6,6
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 87,1 -0,4 -0,5
C TILLVERKADE VAROR 99,5 0,1 -3,1
10 Livsmedel 103,1 -0,3 2,9
11 Drycker 105,5 -0,1 0,1
13 Textilvaror 100,1 -0,2 -3,3
14 Kläder 98,9 0,1 -2,9
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 108,4 1,2 -2,0
17 Papper och pappersvaror 100,7 -0,6 -4,9
171 Massa, papper och papp 98,5 -0,7 -6,9
172 Varor av papper eller papp 104,1 -0,6 -1,4
20 Kemikalier och kemiska produkter 99,6 -0,2 -4,2
22 Gummi- och plastvaror 96,8 -0,6 -4,0
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 101,9 0,3 -2,4
24 Metaller 100,6 1,3 -3,2
244 Andra metaller än järn 104,2 2,0 -2,0
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 100,0 0,4 0,2
26 Datorer, elektronikvaror och optik 94,6 -0,2 -2,4
27 Elapparatur 100,2 0,2 -1,5
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 102,7 0,1 0,1
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,6 -0,1 1,1
30 Andra transportmedel 101,9 0,2 -2,4
31 Möbler 104,7 0,1 -2,3
35 El, gas, värme och kyla 102,9 -15,5 -31,7
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 102,9 -15,5 -31,7

Källa: Producentprisindex 2020, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 24.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. oktober 2020, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), oktober 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/10/thi_2020_10_2020-11-24_tau_007_sv.html