Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 24. Producentprisindex för industrin, internationell jämförelse

  2017–2018, % 2018–2019, % 8/2019–8/2020, % 9/2019–9/2020, %
Finland 4,6 0,4 -4,3 -5,5
Sverige 6,6 3,2 -4,6 -4,2
Tyskland 1,9 0,9 -1,0 -1,0
Frankrike 2,4 0,5 -2,1 1) -2,1 1)
Förenade kungariket 4,3 2,0 -4,3 -4,0
EU-27 2,7 0,7 -2,4 -2,5 2)
Euroområdet 2,5 0,5 -2,6 -2,7
Förenta Staterna 4,5 0,0 -1,8 1) -1,5 1)
Japan 2,6 0,2 -0,6 -0,8
Källor: Statistikcentralen, Eurostat, U.S. Department of Labour, Bank of Japan
Grunderna för indexberäknigar kan variera mellan länder.
1) preliminär
2) Eurostats estimat

Källa: Producentprisindex 2020, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 24.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. oktober 2020, Tabellbilaga 24. Producentprisindex för industrin, internationell jämförelse . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/10/thi_2020_10_2020-11-24_tau_024_sv.html