Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2022, februari

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), januari 2021

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 102,2 1,1 -2,6
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 81,4 0,0 11,2
C TILLVERKADE VAROR 102,2 0,9 -2,9
10 Livsmedel 103,6 0,0 -0,5
11 Drycker 105,3 1,7 1,0
13 Textilvaror 93,4 0,4 -1,3
14 Kläder 104,1 0,5 3,1
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 102,6 3,5 9,2
17 Papper och pappersvaror 96,3 -0,1 -5,2
171 Massa, papper och papp 96,2 -0,1 -5,3
172 Varor av papper eller papp 99,3 -1,0 -2,2
20 Kemikalier och kemiska produkter 115,1 -2,3 -0,1
22 Gummi- och plastvaror 104,6 1,1 0,3
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 94,4 6,7 -8,9
24 Metaller 106,9 3,1 1,9
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 114,6 2,4 6,0
26 Datorer, elektronikvaror och optik 93,7 -0,5 -7,9
27 Elapparatur 106,0 0,6 -0,6
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 106,2 0,1 1,3
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,0 -1,3 -1,4
31 Möbler 104,9 0,0 2,8
35 El, gas, värme och kyla 172,4 23,6 58,3

Källa: Producentprisindex 2021, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 26.02.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2021, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), januari 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/01/thi_2021_01_2021-02-26_tau_005_sv.html