Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2022, februari

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), januari 2021

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 104,3 2,0 -3,3
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 90,2 1,6 -10,5
C TILLVERKADE VAROR 101,2 1,1 -1,8
10 Livsmedel 107,4 2,8 6,2
11 Drycker 105,4 -0,2 -1,1
13 Textilvaror 101,3 1,1 -0,7
14 Kläder 96,2 -1,8 -5,0
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 107,3 -1,2 -2,0
17 Papper och pappersvaror 100,1 0,3 -3,6
171 Massa, papper och papp 98,0 0,6 -4,3
172 Varor av papper eller papp 103,5 -0,2 -2,4
20 Kemikalier och kemiska produkter 101,1 1,2 -3,2
22 Gummi- och plastvaror 97,1 0,4 -3,7
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 102,5 0,4 -0,9
24 Metaller 107,8 4,0 6,0
244 Andra metaller än järn 115,7 4,4 14,5
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 99,5 1,2 -1,0
26 Datorer, elektronikvaror och optik 94,3 0,1 -2,5
27 Elapparatur 100,9 0,9 -0,6
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 102,8 0,2 -0,1
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,2 0,4 1,2
30 Andra transportmedel 100,0 0,1 -4,6
31 Möbler 103,7 -0,2 -2,2
35 El, gas, värme och kyla 160,1 22,8 62,9

Källa: Producentprisindex 2021, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 26.02.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2021, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), januari 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/01/thi_2021_01_2021-02-26_tau_007_sv.html