Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), juli 2021

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 115,4 115,8 115,5 3,4 14,8
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     116,6 2,0 18,4
C TILLVERKADE VAROR 113,3 115,4 114,3 3,3 13,6
10 Livsmedel 103,9 106,0 104,2 0,5 1,2
11 Drycker 110,4 103,5 109,4 0,3 0,2
13 Textilvaror 114,4 96,2 105,5 1,2 4,1
14 Kläder 112,3 104,3 107,3 -0,4 1,6
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 137,7 147,2 141,3 15,9 36,8
17 Papper och pappersvaror 105,1 110,0 108,4 2,7 11,6
171 Massa, papper och papp 113,6 109,8 109,5 2,9 13,0
172 Varor av papper eller papp 95,5 113,8 99,4 0,3 -0,2
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     90,0 0,1 0,7
20 Kemikalier och kemiska produkter 116,5 131,0 126,2 4,1 15,3
22 Gummi- och plastvaror 111,4 116,5 114,6 2,4 12,8
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 105,4 97,5 103,7 4,3 2,3
24 Metaller 143,8 133,8 135,6 7,5 36,3
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 122,2 124,4 122,4 1,3 12,9
26 Datorer, elektronikvaror och optik 101,4 94,1 95,1 0,2 -0,2
265 Instrument och apparater för mätning, provning och navigering samt ur     107,3 0,1 -0,6
27 Elapparatur 103,0 106,5 106,3 -0,4 0,2
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 105,6 107,2 107,7 0,2 1,5
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 108,5 106,0 107,0 0,4 0,7
31 Möbler 113,9 107,1 113,1 1,2 3,5
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     106,4 -0,1 -0,8
35 El, gas, värme och kyla 132,2 277,5 132,8 7,6 30,8
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 146,0 277,5 146,9 11,8 51,4
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     104,4 0,0 3,1

Källa: Producentprisindex 2021, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.08.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juli 2021, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), juli 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/07/thi_2021_07_2021-08-24_tau_003_sv.html