Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2022, februari

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), augusti 2021

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 117,3 1,4 17,3
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 102,1 0,9 34,5
C TILLVERKADE VAROR 117,1 1,4 16,8
10 Livsmedel 107,9 1,8 2,0
11 Drycker 102,5 -0,9 -1,3
13 Textilvaror 96,5 0,3 1,6
14 Kläder 104,1 -0,1 1,7
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 159,1 8,1 66,5
17 Papper och pappersvaror 111,4 1,3 13,5
171 Massa, papper och papp 111,2 1,2 13,5
172 Varor av papper eller papp 116,5 2,4 13,8
20 Kemikalier och kemiska produkter 133,4 1,8 16,4
22 Gummi- och plastvaror 117,9 1,2 13,7
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 96,7 -0,8 2,9
24 Metaller 138,5 3,5 38,3
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 127,2 2,3 17,6
26 Datorer, elektronikvaror och optik 93,9 -0,2 0,4
27 Elapparatur 107,2 0,6 0,6
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 107,5 0,3 1,7
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 107,2 1,1 2,6
31 Möbler 107,1 0,0 2,2
35 El, gas, värme och kyla 304,5 9,7 173,9
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 304,5 9,7 173,9

Källa: Producentprisindex 2021, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.09.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. augusti 2021, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), augusti 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/08/thi_2021_08_2021-09-24_tau_005_sv.html