Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Fossil koldioxidutsläpp (CO2) 2008–2011, ton

  2008 2009 2010 2011
A Transport och magasinering 1 776 907 1 713 897 1 788 102 1 733 998
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 1 478 507 1 435 953 1 495 799 1 430 065
A 02 Skogsbruk 298 400 277 944 292 302 303 933
B Utvinning av mineral 161 146 157 081 281 206 302 810
C Tillverkning 17 480 242 14 175 505 16 138 448 16 539 413
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 169 149 252 966 246 162 251 240
C 16, 17 Skogsindustri 4 112 439 3 393 412 3 855 906 3 560 778
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 4 650 055 4 398 927 4 412 561 5 110 416
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 6 461 927 4 730 047 5 976 100 5 899 345
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 2 086 672 1 400 152 1 647 719 1 717 634
D Energiförsörjning 20 658 838 21 823 211 27 228 112 21 074 156
E Vatten- och avfallshantering 313 100 357 916 355 632 334 109
F Byggverksamhet 1 474 638 1 384 798 1 702 851 1 834 897
G Handel 105 489 93 684 204 476 165 279
H Transport och magasinering 11 317 804 9 676 311 10 429 249 11 300 959
H 49 Landtransport 4 506 055 4 315 812 4 402 566 4 065 133
H 50 Sjötransport 2 968 201 2 488 161 2 976 147 3 043 976
H 51 Lufttransport 3 552 830 2 636 620 2 874 211 3 627 801
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet 290 719 235 719 176 325 564 049
L Fastighetsverksamhet 276 250 248 250 321 249 614 556
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 1 391 770 1 392 214 1 651 578 1 510 826
Hushåller 7 519 636 7 031 971 7 104 420 5 364 252
UTSLÄPP TOTALT 62 475 819 58 054 838 67 205 323 60 775 254

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 09 1734 3406, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 26.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2011, Tabellbilaga 2. Fossil koldioxidutsläpp (CO2) 2008–2011, ton . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2011/tilma_2011_2013-09-26_tau_002_sv.html