Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.10.2006

Industrins omsättning ökade under maj-juli med 22 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning i maj-juli 22 procent större än under motsvarande period året innan. Exportomsättningen ökade med 26 procent och inrikesförsäljningen med 18 procent.

I maj-juli ökade omsättningen mest inom trä- och pappersindustrin, dvs. med 55 procent. Till ökningen inom näringsgrenen bidrog den låga jämförelsenivån under motsvarande period förra året till följd av produktionsstoppen. Också inom den kemiska industrin, energi- och vattenförsörjningen, metallframställningen samt gruvdrift och utvinning av mineral var ökningen av omsättningen snabb. Inom dessa näringsgrenar förklaras ökningen av omsättningen delvis med att producentpriserna har stigit, dvs. bland annat oljeprodukter, koppar och el har blivit dyrare. Omsättningen ökade snabbt också inom tillverkning av elektronik- och elprodukter.

Årsförändring av omsättningen för hela industrin och för vissa näringsgrenar
under perioden 5-7/2006, %

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2006, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Hatakka (09) 1734 3553, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 24.10.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. juli 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2006/07/tlv_2006_07_2006-10-24_tie_001_sv.html