Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.2.2007

Industrins omsättning ökade under september-november med 12,5 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under september-november 12,5 procent större än under motsvarande period året innan. Exportomsättningen ökade med 13,2 procent och inrikesförsäljningen med 12,1 procent.

Under september-november ökade omsättningen mest inom metallframställning, med 47,6 procent, och inom energi- och vattenförsörjning, med 33,1 procent. Ökningen av omsättningen inom dessa näringsgrenar berodde på att basmetaller och elektricitet blivit dyrare. Också inom gruvdrift och utvinning av mineral stöddes omsättningsökningen av högre producentpriser. Omsättningen gick upp under september-november i alla undernäringsgrenar inom industrin. Långsammast var ökningen inom förlagsverksamhet och grafisk produktion.

Årsförändring av omsättningen för hela industrin och för vissa näringsgrenar
under perioden 9-11/2006, %

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2006, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Hatakka (09) 1734 3553, Merja Järvinen (09) 1734 2458, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.2.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. november 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2006/11/tlv_2006_11_2007-02-15_tie_001_sv.html