Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.4.2008

Omsättningen inom industrin ökade under november-januari med 9,4 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under november-januari 9,4 procent större än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland ökade med 8,1 procent och exportomsättningen med 10,7 procent från året innan.

Under november-januari ökade omsättningen mest inom tillverkning av elektronik- och elprodukter, med 24,7 procent, och inom den kemiska industrin, med 19,8 procent. Ökningen av omsättningen var snabb inom alla undernäringsgrenar av metallindustrin med undantag av metallförädlingen. Inom metallförädlingen minskade omsättningen med 12,5 procent från året innan. Av de övriga stora näringsgrenarna ökade omsättningen inom energi- och vattenförsörjningen från året innan med 8,4 procent, medan den minskade inom trä- och pappersindustrin med 2,8 procent.

Årsförändring av omsättningen för hela industrin och för vissa näringsgrenar under perioden 11/2007-01/2008, %

Omsättningsindexet för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsförfrågan. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.

Det nya beräkningssystemet för omsättnings- och lönesummaindexen införs före sommaren 2008. Uppgifterna för år 2008 kan förändras något i och med den nya beräkningsmetoden. Mera information om metodrevideringen ges av Antti Santaharju tfn (09) 1734 2720.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2008, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Paavonen (09) 1734 3331, Merja Järvinen (09) 1734 2458,volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 25.4.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. januari 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2008/01/tlv_2008_01_2008-04-25_tie_001_sv.html