Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.5.2008

Omsättningen inom industrin ökade under december-februari med 9,9 procent jämfört med året innan

Korrigerad 15.5.2008 kl. 14.30. Siffrorna och figuren i offentliggörandet har korrigerats.

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under december-februari 9,9 procent större än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland ökade med 8,8 procent och exportomsättningen med 11,0 procent från året innan.

Mest ökade omsättningen under december-februari inom den kemiska industrin, 21,5 procent, och inom tillverkningen av elektronik- och elprodukter, 20,81) procent. Ökningen av omsättningen var snabb inom alla undernäringsgrenar av metallindustrin med undantag av metallframställningen. Inom metallframställningen minskade omsättningen med 8,7 procent från året innan. Av de övriga stora näringsgrenarna ökade omsättningen inom energi- och vattenförsörjningen från året innan med 8,51) procent, medan den minskade inom trä- och pappersindustrin med 1,3 procent.

Årsförändring av omsättningen för hela industrin och för vissa näringsgrenar under perioden 12/2007-02/2008, % 2)

2) Näringsgrenarna El-, gas- och vattenförsörjning och Tillverkningen av möbler, annan tillverkn. o återvinning har bytt plats.

Omsättningsindexet för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsförfrågan. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.

Beräkningen av månadsgraferna över affärsverksamheten har reviderats från och med de uppgifter som publiceras i början av maj 2008. I samband med revideringarna har både beräkningsmetoderna och beräkningssystemen för månadsgraferna ändrats. Uppgifterna om de senaste sex månaderna har eventuellt ändrats något i och med revideringen av beräkningsmetoderna.

De mest betydande ändringarna i beräkningsmetoderna för månadsgraferna över affärsverksamheten gäller behandling av observationer som saknas under perioden för ackumulering av materialet, behandling av nya och nedlagda företag samt utländska sammanslutningar. Mera information om metodrevideringen ges av Antti Santaharju tfn (09) 1734 2720.

1) Siffrorna korrigerats, var tidigare 20,9 och 1,8

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten 2008, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Paavonen (09) 1734 3331, Merja Järvinen (09) 1734 2458,volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.5.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. februari 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2008/02/tlv_2008_02_2008-05-15_tie_001_sv.html