Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.7.2009

Omsättningen inom industrin minskade under februari-april med 28 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under februari-april 28,1 procent mindre än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland minskade med 23,6 procent och exportomsättningen med 31,5 procent från föregående år.

Omsättningen ökade under februari-april bara inom el, gas, värme och kyla (9,8 %). Omsättningen minskade inom de flesta industrinäringsgrenar med mer än 20 procent under februari-april jämfört motsvarande period året innan. Snabbast var minskningen inom metallindustrin (-32,5 %) och inom den kemiska industrin (31,0 %).

Årsförändring av omsättningen för vissa industrinäringsgrenar under perioden 02/2009-04/2009, % (TOL 2008)

Revidering av uppgifter

Uppgifterna om omsättningen inom industrin gällande januari-mars reviderades nedåt i samband med detta offentliggörande på grund av kompletteringar av materialet ifråga om elektronik- och elindustrin. Förändring (%) under perioden 1-3/2008-1-3/2009:

Näringsgren 1:a offentliggörandet 2:a offentliggörandet

Tillverkning C -24,0 -26,9
Elektronik- och elindustrin 26-27 -25,9 -32,5

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsenkäten. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 och basåret 2005=100 infördes i denna statistik fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Mera information om TOL 2008 finns på Statistikcentralens TOL2008-sidor Mer information om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008 i Omsättningsindex för industrin finns under länken Ändringar i denna statistik.

Källa: Omsättningsindex för industrin, april 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Ristola (09) 1734 2430, Soile Väisänen (09) 1734 2232, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 23.7.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. april 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2009/04/tlv_2009_04_2009-07-23_tie_001_sv.html