Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.3.2010

Omsättningen inom industrin minskade under oktober-december med drygt 15 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning 15,3 procent mindre under oktober-december år 2009 än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland minskade med 13,3 procent och exportomsättningen med 16,8 procent från föregående år.

Under oktober-december minskade omsättningen inom alla näringsgrenar med undantag av utvinning av mineral där omsättningen var oförändrad. Minskningen var minst inom vattenförsörjning, avfallshantering och sanering (-2,5 %). Inom övriga industrinäringsgrenar var minskningen större. Snabbast var minskningen inom el- och elektronikindustrin (-33,1 %) samt inom metallindustrin
(-21,1 %).

Årsförändring av omsättningen för vissa näringsgrenar inom industrin under perioden 10/2009-12/2009, % (TOL 2008)

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsenkäten. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.

 

Källa: Omsättningsindex för industrin, december 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen (09) 1734 3331, Kirsi-Maaria Kinnunen (09) 1734 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.3.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. december 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2009/12/tlv_2009_12_2010-03-15_tie_001_sv.html