Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2021, april

Omsättningsindex för industrin 2011, juni

2011
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor