Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.2.2012

Omsättningen inom industrin ökade under september–november med något under 4 procent jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under september–november 3,6 procent större än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland ökade med 6,0 procent och exportomsättningen med 1,6 procent från året innan.

Årsförändring av omsättningen för vissa näringsgrenar inom industrin under perioderna 9/2011–11/2011 och 9/2010–11/2010, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen för vissa näringsgrenar inom industrin under perioderna 9/2011–11/2011 och 9/2010–11/2010, % (TOL 2008)

Omsättningen ökade inom ett flertal undernäringsgrenar från motsvarande period året innan. Ökningen var kraftigast inom den kemiska industrin (14,1 %) och inom vattenförsörjning, avfallshantering och sanering (10,5 %). Omsättningen minskade mest inom försörjning av el, gas, värme och kyla (–9,2 %) samt inom skogsindustrin (–3,8 %). Omsättningen minskade också inom el- och elektronikindustrin (–1,6 %) och inom textil-, beklädnads- och läderindustrin (–0,1 %).

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsenkäten. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.


Källa: Omsättningsindex för industrin 2011, november, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 09 1734 3538, Kirsi-Maaria Manninen 09 1734 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (220,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. november 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2011/11/tlv_2011_11_2012-02-15_tie_001_sv.html