Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.10.2014

Omsättningen inom industrin minskade under maj-juli med nästan en procent jämfört med året innan

Korrigerad 21.10.2014. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under maj–juli 0,9 procent mindre än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland minskade med 3,3 procent, medan exportomsättningen ökade med 0,9 procent från föregående år.

Tremånaders årsförändring av omsättningen för undernäringsgrenar inom tillverkning (C) (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen för undernäringsgrenar inom tillverkning (C) (TOL 2008)
Omsättningen minskade inom nästan alla undernäringsgrenar inom tillverkning (C) från motsvarande period året innan. Störst var minskningen inom textil, beklädnads- och läderindustrin, 5,4 procent, inom el- och elektronikindustrin, 4,8 procent, och inom skogsindustrin, 2,0 procent. Omsättningen var större än året innan bara inom den kemiska industrin, 1,6 procent.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom de industriella huvudgrupperna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom de industriella huvudgrupperna (TOL 2008)

När det gäller huvudgrupper inom övriga näringsgrenar inom industrin ökade omsättningen inom utvinning av mineral med 16,4 procent och inom försörjning av el, gas, värme och kyla med 3,4 procent. Omsättningen inom vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering samt sanering var på samma nivå som året innan.

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsenkäten. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.


Källa: Omsättningsindex för industrin 2014, juli, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen 029 551 3347, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (334,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. juli 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2014/07/tlv_2014_07_2014-10-15_tie_001_sv.html