Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2019-01-15)
B Utvinning av mineral 05/2018 9,2 8,6 -0,6
06/2018 16,6 15,6 -1,0
07/2018 21,7 21,1 -0,6
08/2018 4,1 4,3 0,2
09/2018 -3,4 -3,3 0,1
C Tillverkning 05/2018 7,2 7,0 -0,2
06/2018 3,5 2,9 -0,6
07/2018 7,0 6,6 -0,4
08/2018 8,9 8,8 -0,1
09/2018 7,6 7,4 -0,2
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 05/2018 -0,1 0,5 0,6
06/2018 8,1 8,3 0,2
07/2018 19,3 18,7 -0,6
08/2018 15,7 16,0 0,3
09/2018 10,9 10,9 0,0
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 05/2018 5,5 5,1 -0,4
06/2018 3,5 3,4 -0,1
07/2018 15,3 14,7 -0,6
08/2018 6,6 6,2 -0,4
09/2018 -1,6 -2,4 -0,8
10-11 Livsmedelsindustri 05/2018 2,4 2,4 0,0
06/2018 -2,1 -2,3 -0,2
07/2018 4,4 3,5 -0,9
08/2018 1,5 1,5 0,0
09/2018 -1,7 -1,8 -0,1
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 05/2018 0,6 0,2 -0,4
06/2018 -11,7 -12,1 -0,4
07/2018 -6,1 -6,7 -0,6
08/2018 -2,2 -2,2 0,0
09/2018 -0,8 -1,3 -0,5
16-17 Skogsindustri 05/2018 5,2 5,0 -0,2
06/2018 8,8 8,9 0,1
07/2018 11,6 11,2 -0,4
08/2018 9,1 8,8 -0,3
09/2018 3,6 3,5 -0,1
19-22 Kemisk industri 05/2018 12,9 13,0 0,1
06/2018 8,4 8,6 0,2
07/2018 10,0 9,8 -0,2
08/2018 20,6 20,6 0,0
09/2018 19,3 19,2 -0,1
24-30 Metallindustri 05/2018 7,2 6,5 -0,7
06/2018 0,9 -0,4 -1,3
07/2018 4,5 3,9 -0,6
08/2018 6,5 6,5 0,0
09/2018 7,9 7,8 -0,1
26-27 El- och elektronikindustri 05/2018 4,3 3,6 -0,7
06/2018 -4,2 -4,6 -0,4
07/2018 7,0 6,5 -0,5
08/2018 6,1 5,5 -0,6
09/2018 17,7 17,4 -0,3
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 05/2018 5,9 5,4 -0,5
06/2018 2,1 1,4 -0,7
07/2018 5,3 4,8 -0,5
08/2018 7,9 7,8 -0,1
09/2018 8,2 8,1 -0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Lång tid revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
B Utvinning av mineral 2015 -0,1 1,1
2016 -0,1 0,8
2017 -0,1 0,6
C Tillverkning 2015 0,1 0,3
2016 0,1 0,3
2017 -0,1 0,4
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2015 -0,1 0,7
2016 -0,3 0,9
2017 -0,2 0,4
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2015 -0,2 0,7
2016 -0,5 0,6
2017 -0,8 0,9
10-11 Livsmedelsindustri 2015 -0,6 0,7
2016 -0,1 0,2
2017 0,0 0,2
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 2015 0,7 1,2
2016 -1,8 2,1
2017 -0,3 0,9
16-17 Skogsindustri 2015 0,0 0,1
2016 0,5 0,5
2017 0,0 0,2
19-22 Kemisk industri 2015 0,0 0,1
2016 0,1 0,4
2017 -0,1 0,2
24-30 Metallindustri 2015 0,3 0,6
2016 0,1 0,4
2017 -0,2 0,8
26-27 El- och elektronikindustri 2015 1,1 1,3
2016 -0,2 0,3
2017 0,4 2,3
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 2015 0,2 0,4
2016 0,1 0,4
2017 -0,1 0,6
1) Genomsnittet för år 2015 har beräknats på basis av de uppgifter som reviderats mellan den första och sjunde publiceringsmånaden under statistikåret. Genomsnittet för år 2016 och 2017 har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet för år 2015 har beräknats på basis av skillnaderna mellan den första och sjunde publiceringsmånaden utgående från de absoluta värdena. Genomsnittet för år 2016 och 2017 har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2018, oktober, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. oktober 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2018/10/tlv_2018_10_2019-01-15_rev_001_sv.html