Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättning inom huvudnäringsgrenarna tillverkning 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2019-09-13)
B Utvinning av mineral 02/2019 1,8 -0,4 -2,2
03/2019 1,2 -3,7 -4,9
04/2019 6,5 1,0 -5,5
05/2019 -15,1 -25,9 -10,8
06/2019 -14,8 -22,0 -7,2
C Tillverkning 02/2019 5,5 5,8 0,3
03/2019 6,7 7,1 0,4
04/2019 6,1 6,5 0,4
05/2019 2,9 3,1 0,2
06/2019 4,4 3,8 -0,6
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 02/2019 5,0 4,1 -0,9
03/2019 -4,0 -5,5 -1,5
04/2019 5,0 4,3 -0,7
05/2019 12,8 10,8 -2,0
06/2019 1,7 -1,1 -2,8
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 02/2019 0,6 -1,8 -2,4
03/2019 0,9 1,5 0,6
04/2019 7,4 6,3 -1,1
05/2019 2,4 1,1 -1,3
06/2019 1,7 -0,2 -1,9
10-11 Livsmedelsindustri 02/2019 0,9 0,7 -0,2
03/2019 -0,3 -0,7 -0,4
04/2019 7,5 10,1 2,6
05/2019 0,6 1,6 1,0
06/2019 4,0 4,2 0,2
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 02/2019 -4,5 -4,7 -0,2
03/2019 1,2 1,4 0,2
04/2019 -1,2 0,0 1,2
05/2019 -1,6 -2,5 -0,9
06/2019 2,0 2,0 0,0
16-17 Skogsindustri 02/2019 8,0 8,0 0,0
03/2019 6,0 5,8 -0,2
04/2019 3,1 2,7 -0,4
05/2019 1,9 1,8 -0,1
06/2019 -5,7 -5,7 0,0
19-22 Kemisk industri 02/2019 4,7 4,5 -0,2
03/2019 13,1 13,9 0,8
04/2019 11,7 11,3 -0,4
05/2019 14,9 14,8 -0,1
06/2019 7,9 7,8 -0,1
24-30 Metallindustri 02/2019 5,8 6,5 0,7
03/2019 1,4 2,1 0,7
04/2019 10,8 11,8 1,0
05/2019 -0,7 -0,5 0,2
06/2019 7,9 6,6 -1,3
26-27 El- och elektronikindustri 02/2019 14,4 14,2 -0,2
03/2019 0,3 0,5 0,2
04/2019 19,8 20,6 0,8
05/2019 -9,8 -8,5 1,3
06/2019 33,3 32,0 -1,3
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 02/2019 5,9 6,2 0,3
03/2019 4,2 4,9 0,7
04/2019 8,4 8,9 0,5
05/2019 0,8 0,9 0,1
06/2019 5,9 5,1 -0,8
B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och 02/2019 5,3 5,4 0,1
03/2019 3,6 3,8 0,2
04/2019 7,0 7,2 0,2
05/2019 3,0 2,8 -0,2
06/2019 4,5 3,6 -0,9
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom industrins näringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
B Utvinning av mineral 2015 -0,1 1,1
2016 -0,1 0,8
2017 -0,1 0,6
C Tillverkning 2015 0,1 0,3
2016 0,1 0,3
2017 -0,1 0,4
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2015 -0,1 0,7
2016 -0,3 0,9
2017 -0,2 0,4
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2015 -0,2 0,7
2016 -0,5 0,6
2017 -0,8 0,9
10-11 Livsmedelsindustri 2015 -0,6 0,7
2016 -0,1 0,2
2017 0,0 0,2
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 2015 0,7 1,2
2016 -1,8 2,1
2017 -0,3 0,9
16-17 Skogsindustri 2015 0,0 0,1
2016 0,5 0,5
2017 0,0 0,2
19-22 Kemisk industri 2015 0,0 0,1
2016 0,1 0,4
2017 -0,1 0,2
24-30 Metallindustri 2015 0,3 0,6
2016 0,1 0,4
2017 -0,2 0,8
26-27 El- och elektronikindustri 2015 1,1 1,3
2016 -0,2 0,3
2017 0,4 2,3
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 2015 0,2 0,4
2016 0,1 0,4
2017 -0,1 0,6
1) Genomsnittet för år 2015 har beräknats på basis av de uppgifter som reviderats mellan den första och sjunde publiceringsmånaden under statistikåret. Genomsnittet för år 2016 och 2017 har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras. Uppgifterna har beräknats på basis av årsförändringar i den ursprungliga indexserien.
2) Genomsnittet för år 2015 har beräknats på basis av skillnaderna mellan den första och sjunde publiceringsmånaden utgående från de absoluta värdena. Genomsnittet för år 2016 och 2017 har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras. Uppgifterna har beräknats på basis av årsförändringar i den ursprungliga indexserien.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2019, juli, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. juli 2019, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2019/07/tlv_2019_07_2019-09-13_rev_001_sv.html