Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
09-11/2019 12/19-02/20 03-05/2020 06-08/2020 01-08/2020 08/2020
B Utvinning av mineral 5,7 -2,4 11,4 5,6 7,2 -3,3
C Tillverkning 0,1 1,0 -9,1 -8,6 -7,4 -6,6
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2,3 -13,3 -10,2 -7,3 -11,4 -3,2
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering -1,6 5,5 -0,6 -3,1 0,0 -2,8
10-11 Livsmedelsindustri 3,1 2,7 -4,8 -0,1 -1,1 0,3
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 0,9 0,5 -13,4 -4,4 -6,4 -1,1
16-17 Skogsindustri -9,1 -17,8 -15,6 -19,8 -18,3 -20,4
19-22 Kemisk industri -1,7 -2,9 -23,0 -18,3 -17,4 -16,5
24-30 Metallindustri 4,4 12,5 -1,3 -1,8 0,4 2,2
26-27 El- och elektronikindustri 14,2 17,5 6,4 -2,0 1,5 13,8
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 0,9 4,2 -4,2 -6,8 -4,1 -5,0
B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och 0,4 -1,0 -8,6 -7,9 -7,5 -5,2
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2020, augusti, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. augusti 2020, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2020/08/tlv_2020_08_2020-10-15_tau_001_sv.html