Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
02-04/2020 05-07/2020 08-10/2020 11/20-01/21 01/2021
B Utvinning av mineral 2,3 19,8 -1,5 7,8 5,6
C Tillverkning -6,1 -8,6 -6,0 -3,2 -3,4
D Försörjning av el, gas, värme och kyla -10,7 -11,0 -9,3 3,0 18,9
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 4,4 -3,7 1,1 5,0 7,3
10-11 Livsmedelsindustri -1,6 -2,5 -0,3 -4,4 -2,0
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri -6,8 -9,3 1,6 4,7 7,6
16-17 Skogsindustri -19,9 -17,0 -11,9 -5,4 -1,2
19-22 Kemisk industri -14,3 -23,7 -18,3 -11,7 -5,5
24-30 Metallindustri 1,9 0,4 -0,1 -2,5 -5,1
26-27 El- och elektronikindustri 2,7 7,2 7,6 7,9 7,2
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) -2,7 -4,3 -3,6 -3,4 -3,2
B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och -6,8 -8,4 -6,5 -3,3 0,1
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2021, januari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. januari 2021, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2021/01/tlv_2021_01_2021-03-15_tau_001_sv.html