Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2021, oktober

Publicerad: 30.6.2021

Preliminär data: Omsättningen inom industrin ökade i maj

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom industrin i maj 2021 med 11,3 procent jämfört med maj 2020. Till utvecklingen bidrog det exceptionella läge som coronaviruset orsakat ett år innan.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning inom industrin (BCD), % (TOL 2008)

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning inom industrin (BCD), % (TOL 2008)

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsenkäten. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.

Arbetsdagskorrigeringen beaktar de faktorer som beror på variationen i antalet vardagar. Detta innebär att man beaktat månadslängder, olika veckodagar och helgdagar. Från en säsongrensad serie har man dessutom eliminerat säsongvariationen, vilket gör att det är meningsfullt att också jämföra två successiva månadsobservationer.

Den senaste månadens uppgifter är preliminära och de publiceras med en månads eftersläpning. Uppgifterna kan revideras betydligt under kommande månader.


Källa: Omsättningsindex för industrin 2021, maj, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Aki Niskanen 029 551 2657, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (218,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 30.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. maj 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2021/05/tlv_2021_05_2021-06-30_tie_001_sv.html