Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2022, februari

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008)

Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2021 04-06/2021 07-09/2021 10-12/2021 01-12/2021 12/2021
B Utvinning av mineral 5,6 12,8 11,1 10,5 10,0 12,6
C Tillverkning 0,9 11,9 16,7 20,6 12,7 26,2
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 23,9 18,2 38,2 65,6 38,0 96,8
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2,0 20,2 17,4 17,6 14,4 17,6
10-11 Livsmedelsindustri -0,5 5,3 3,0 4,9 3,2 4,9
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 8,6 12,2 -0,1 10,4 7,4 20,2
16-17 Skogsindustri 8,5 19,9 28,1 28,4 21,3 35,7
19-22 Kemisk industri -1,1 12,0 27,9 38,9 19,4 38,4
24-30 Metallindustri 0,5 8,9 13,3 16,8 10,1 26,2
26-27 El- och elektronikindustri 8,4 -0,4 4,2 0,5 2,8 13,2
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 0,9 10,5 15,8 19,3 11,8 28,8
B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och 4,4 11,8 18,4 24,6 15,0 34,0
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2021, december, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi Haavisto 029 551 3341, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. december 2021, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2021/12/tlv_2021_12_2022-02-15_tau_001_sv.html