Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revidering av uppgifter om omsättning inom industrin (april–juli 2011)

De ursprungliga uppgifterna om omsättningen inom industrin har reviderats från föregående offentliggörande.

Inom näringsgrenen el- och elektronikindustri (26–27) har man undantagsvis varit tvungen att korrigera felaktiga primäruppgifter som ursprungligen tillställts Statistikcentralen för andra och tredje kvartalet. Dessa förändringar har inverkat på indextalen och förändringsprocenten för årets början.

Revideringen av uppgifter om omsättningen inom industrin för april–juli, årsförändring

Revideringar, offentliggörande 14.11.2011 Revideringar av uppgifter för april-juli
(inom parentes uppgifter från 26.10)
Näringsgren April Maj Juni Juli
Tillverkning C 7,9
(10,8)
12,6
(15,2)
2
(4,1)
2,3
(5,2)
Tillv. av eltekniska produkter 26–27 -4,1
(9,7)
-10,1
(3,1)
-3,6
(6,7)
-26,2
(-12,8)

 


Senast uppdaterad 14.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/tlv_2011-11-14_uut_001_sv.html