Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revidering av uppgifter om omsättning inom industrin (juli–september 2011)

De ursprungliga uppgifterna om omsättningen inom industrin har reviderats från föregående offentliggörande.

De primäruppgifter som el- och elektronikindustrin (26–27) ursprungligen tillställde Statistikcentralen för tredje kvartalet var felaktiga och har nu korrigerats. Dessa förändringar har inverkat på tredje kvartalets indextal och förändringsprocenter.

Revidering av omsättningen inom industrin för juli–september, årsförändring

Revideringar,
offentliggörande 2.2.2012
Revidering av uppgifter för juli–september
(inom parentes uppgifter från 14.12)
Näringsgren/referenstidpunkt Juli Augusti September
Tillverkning C 4,8
(2,2)
12,4
(10,1)
7,1
(4,7)
Tillv. av eltekniska
produkter 26-27
-13,0
(-26,2)
5,6
(-7,4)
2,8
(-11,0)

 


Senast uppdaterad 2.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/tlv_2012-02-02_uut_001_sv.html