Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2022, februari

Publicerad: 23.7.2020

I vägtrafiken dog 19 personer i juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 364 i juni. I dessa dog 19 och skadades 458 personer. Antalet döda var 5 färre än i juni 2019 och antalet skadade 46 färre. Uppgifterna har jämförts med motsvarande preliminära uppgifter från året innan.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 6/2020. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 6/2020. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 10 med personbil, 2 med paketbil och 3 med motorcykel. I vägtrafiken dog 1 fotgängare och 3 cyklister. Av de döda var 16 män och 3 kvinnor.

Under januari–juni var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 1 600. I olyckorna dog 101 och skadades 1 969 personer. Antalet döda var 2 fler och antalet skadade 289 färre än under motsvarande period år 2019. Av dem som dog färdades 60 med personbil, 6 med paketbil, 6 med motorcykel och 2 med lastbil. I vägtrafiken dog 11 fotgängare och 11 cyklister. Ytterligare dog 5 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (192,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 23.7.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. juni 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2020/06/ton_2020_06_2020-07-23_tie_001_sv.html