Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.5.2021

I vägtrafiken dog 16 personer i april

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 186 i april. I dessa dog 16 och skadades 225 personer. Antalet döda var 4 fler än i april 2020 och antalet skadade 9 färre. Uppgifterna har jämförts med motsvarande preliminära uppgifter från året innan.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 4/2021. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 4/2021. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 9 med personbil och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 3 fotgängare och 2 cyklist. Ytterligare dog en annan person som använde väg. Av de döda var 11 män och 5 kvinnor.

Under januari - april var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 675. I olyckorna dog 50 och skadades 825 personer. Antalet döda var 17 färre och antalet skadade 371 färre än under motsvarande period år 2020. Av dem som dog färdades 32 med personbil, 5 med paketbil och 2 med lastbil. I vägtrafiken dog 6 fotgängare och 3 cyklister. Ytterligare dog 2 andra personer som använde väg.


Källa: Statistik över vägtrafikolyckor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (190,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 20.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. april 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2021/04/ton_2021_04_2021-05-20_tie_001_sv.html