Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.8.2021

I vägtrafiken dog 24 personer i juli

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 398 i juli. I dessa dog 24 och skadades 502 personer. Antalet döda var 1 färre än i juli 2020 och antalet skadade 112 fler. Uppgifterna har jämförts med motsvarande preliminära uppgifter från året innan.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 7/2021. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 7/2021. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 10 med personbil, 2 med paketbil och 10 med motorcykel. I vägtrafiken dog 2 cyklister. Av de döda var 20 män och 4 kvinnor.

Under januari - juli var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 1 692. I olyckorna dog 112 och skadades 2 073 personer. Antalet döda var 15 färre och antalet skadade 287 färre än under motsvarande period år 2020. Av dem som dog färdades 62 med personbil, 8 med paketbil, 2 med moped, 17 med motorcykel och 2 med lastbil. I vägtrafiken dog 12 fotgängare och 6 cyklister. Ytterligare dog 3 andra personer som använde väg.


Källa: Statistik över vägtrafikolyckor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mervi Härkönen 029 551 3254, Heidi Pukkila 029 551 3478, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (192,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 19.8.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. juli 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2021/07/ton_2021_07_2021-08-19_tie_001_sv.html