Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.3.2017

Exporten av tjänster på föregående års nivå under sista kvartalet 2016

Exporten av tjänster var på föregående års nivå under sista kvartalet 2016. Importen av tjänster ökade däremot med 1,6 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. När man ser till hela år 2016 minskade exporten av tjänster med 1,6 procent, medan importen ökade med en procent. År 2016 exporterades tjänster för 23,0 miljarder euro och importerades för 25,7 miljarder euro. Nedgången i exporten påverkades mest av att telekommunikations-, datateknik- och informationstjänster minskade med 0,7 miljarder euro. Importen av tjänster började öka under andra kvartalet 2016 jämfört med året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över utrikeshandel med varor och tjänster.

Import och export av tjänster

Import och export av tjänster

Den sammanlagda exporten av varor och tjänster vände till en ökning på 0,4 procent under sista kvartalet 2016, medan tidigare kvartal varit nedåtgående jämfört med motsvarande tidpunkter året innan. Att exporten börjat öka förklaras av den kraftiga tillväxten inom fabrikslös produktion, tillverkningsuppdrag och förmedlingshandel år 2016. De här siffrorna är dock preliminära och är förenade med osäkerhet. Den sammanlagda exporten år 2016 minskade med 1,9 procent jämfört med år 2015.

Den sammanlagda importen av varor och tjänster började för sin del öka under andra kvartalet jämfört med året innan. Under sista kvartalet år 2016 ökade den med 2,2 procent jämfört med motsvarande kvartal år 2015. På grund av den kraftiga minskningen på mer än fyra procent under första kvartalet ökade dock importen år 2016 med bara 0,7 procent jämfört med år 2015.

Utrikeshandel efter region

De olika regionernas andelar av totalexporten av varor och tjänster har i huvudsak varit oförändrade under år 2016 jämfört med motsvarande perioder året innan. Totalimporten från Ryssland ökade däremot under årets sista kvartal med 31 procent jämfört med året innan. Rysslands andel av den totala importen ökade därmed med två procentenheter under den aktuella perioden. Ökningen av den totala importen från Ryssland förklaras av varuimporten, men importen av tjänster ökade också.

När man jämför alla kvartal år 2016 med motsvarande kvartal året innan har exporten av tjänster till Kina ökat. De landsvisa andelarna för importen av tjänster har i huvudsak varit oförändrade år 2016. Sveriges andel av importen av tjänster har dock ökat med 2,3 procentenheter från året innan.

Exporten av varor och tjänster efter region enligt betalningsbalansen

Exporten av varor och tjänster efter region enligt betalningsbalansen

Utrikeshandel med tjänster efter tjänstepost

Den största enskilda posten när det gäller exporten, dvs. telekommunikations-, datateknik- och informationstjänster*, minskade under varje kvartal 2016 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Under årets sista kvartal var minskningen över fyra procent jämfört med året innan. År 2016 minskade exporten av denna post med 735 miljoner euro, vilket innebär en minskning med 10 procent jämfört med år 2015. Även exporten av transport och produktionstjänster sjönk jämfört med året innan. Exporten av tjänster ökade bl.a. inom byggverksamhet och projektleverans, royaltyer och licensavgifter ej specificerat någon annanstans, fackmässiga tjänster och managementkonsulttjänster samt övriga tjänster.

När det gäller turismen ökade importen under varje kvartal jämfört med motsvarande kvartal året innan. Under sista kvartalet år 2016 var den 196 miljoner större än under motsvarande kvartal år 2015. Ökningen av importen av tjänster dämpades dock av att importen inom byggverksamhet och projektleveranser sjönk. Importen inom denna tjänstepost minskade under varje kvartal jämfört med motsvarande perioder året innan och minskningen var 90 miljoner euro under årets sista kvartal.

Export av tjänster efter tjänstepost

Export av tjänster efter tjänstepost

Statistik över utrikeshandel

Statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster är en del av betalningsbalansen . Statistiken omfattar specificeringar av varor och tjänster på en mer detaljerad nivå. Anvisningarna och rekommendationerna i betalningsbalansmanualen (BPM6), som används inom betalningsbalansen, överensstämmer med nationalräkenskapssystemet (ENS 2010). Uppgifterna fr.o.m. år 2014 är inte helt jämförbara med siffrorna för tidigare år p.g.a. ändringar i sättet att bokföra fabrikslös produktion. Mera information finns under Förändringar i denna statistik. Nationalräkenskaperna publiceras på kvartals- och årsnivå . Uppgifter om gränsöverskridande varuhandel publiceras av Tullen. Varuhandeln som publiceras av Tullen används som källmaterial för statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster. I statistiken görs avräkningar och tillägg som beror på definitionerna för att komma fram till varuhandeln enligt betalningsbalansen.

Tullens statistiktjänst, tilastot@tulli.fi, 029 552 335.


Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 029 551 3383, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (259,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 4:e kvartalet 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2016/04/tpulk_2016_04_2017-03-15_tie_001_sv.html