Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro

  2019 2020
1:a kvartalet 2:a kvartalet 3:e kvartalet 4:e kvartalet 1:a kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 23 422 23 694 23 705 25 659 21 064
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 16 317 15 774 15 589 17 142 14 303
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 16 479 16 586 15 454 16 413 14 223
1.1.2 Fabrikslös produktion, lönebearbetning i utlandet och trepartshandel -163 -812 135 730 80
1.2 Tjänster totalt 7 105 7 920 8 115 8 516 6 761
1.2.1 Bearbetningstjänster 483 532 456 440 398
1.2.2 Transport 979 1 144 1 259 1 097 791
1.2.3 Resor 843 698 1 018 769 704
1.2.4 Byggande 60 68 64 72 58
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 88 113 95 109 94
1.2.6 Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori 687 1 110 635 737 615
1.2.7 Tele-, data- och informationstjänster 2 306 2 715 3 094 3 404 2 649
1.2.8 Övriga affärstjänster 1 470 1 332 1 318 1 701 1 307
1.2.8.1 Forskning och utveckling 140 202 209 207 176
1.2.8.2 Yrkes- och ledningskonsulttjänster 419 385 370 509 330
1.2.8.3 Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel och övriga affärstjänster 912 745 739 985 801
1.2.9 Övriga tjänster 189 209 177 186 145

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tommi Kaatrasalo 029 551 3320, Nina Hiltunen 029 551 3089, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 22.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 1:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2020/01/tpulk_2020_01_2020-06-22_tau_001_sv.html