Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.6.2021

Exporten av tjänster nedåtgående under första kvartalet 2021

Exporten av tjänster minskade med 18 procent under första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Importen av tjänster minskade likaså med 18 procent. Tjänsteexporten uppgick till 5,6 miljarder euro och tjänsteimporten till 6,6 miljarder euro. Liksom året innan minskade exporten och importen av tjänster särskilt inom turism och transporttjänster. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över utrikeshandel med varor och tjänster, som är en del av betalningsbalansen .

Import och export av tjänster kvartalvis

Import och export av tjänster kvartalvis


Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Kasperi Lavikainen 029 551 3674, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (230,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 18.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 1:a kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2021/01/tpulk_2021_01_2021-06-18_tie_001_sv.html