Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 30.11.2007

Industriproduktionen 2006

Uppgifterna för år 2006 i statistiken över industriproduktionen har uppdaterats i statistiktjänsten StatFin 30.11.2007. Statistiken omfattar uppgifter om värdet och volymen av den sålda produktionen och totalproduktionen efter varubenämning. I tjänsten finns också uppgifter för åren 1997-2005. Uppgifterna samlas in årligen från företagen och deras arbetsställen (näringsgrenar: gruvdrift och utvinning av mineral C samt tillverkning D).

Statistiken omfattar uppgifter om värdet och volymen av den sålda produktionen och om volymen av totalproduktionen efter varubenämning. I tjänsten finns också uppgifter från åren 1997-2005. Uppgifterna samlas in årligen från företagen och arbetsställena (näringsgrenar: gruvdrift och utvinning av mineral C samt tillverkning D).

Värdet av såld industriproduktion

Värdet av såld produktion inom tillverkning (näringsgrenarna C och D) uppgick år 2006 till 94,2 miljarder euro. När man ser till totalvärdet efter varubenämning finns nästan hälften (drygt 47 procent) av den sålda produktionen inom metallindustrin (näringsgrenarna 27-35). Nästan 31 procent av den sålda produktionen inom metallindustrin hänför sig till tillverkning av elektronik- och elprodukter (näringsgrenarna 30-33). Skogsindustrins (näringsgrenarna 20-21) andel är nästan en femtedel av hela tillverkningen. Värdet av livsmedels-, dryckes- och tobaksvaruframställningen är något under 8 procent. Textil-, beklädnads-, läder- och skoindustrins andel av värdet av hela industriproduktionen är omkring en procent.

Värdet av den sålda industriproduktionen efter benämningarnas näringsgren år 2006

Näringsgren Värdet av såld
produktion, mn euro
Andel av industri-
produktionen, %
Totalt 94 223 100,0
C Utvinning av mineral 907 1,0
D Tillverkning 93 295 99,0
    15-16 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning   7 268 7,7
    17-19 Textil-, beklädnads-, läder- och skoindustri 890 0,9
    20-21 Trä- och pappersindustri 18 105 19,2
    23-25 Kemisk industri 15 239 16,2
    27-35 Metallindustri 44 623 47,4
    22, 26, 36 Övrig fabrikstillverkning 7 170 7,6
Produktion tillhörande andra näringsgrenar 21 0,0

Källa: Varustatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Rami Peltola (09) 1734 3615, hyodyke.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 30.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industriproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-6397. 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tti/2006/tti_2006_2007-11-30_tie_001_sv.html