Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Värdet av den sålda industriproduktionen efter näringsgrenens benämning 2008–2011, (mn euro)

Näringsgren 2008 2009 2010 2011 Förändring 2009–2011 (%)
Totalt 100 212 72 872 81 326 88 575 8,9
B Utvinning av mineral 1 043 896 1 202 1 384 15,1
07 Utvinning av metallmalmer 124 121 316 444 40,5
08 Annan utvinning av mineral 901 745 855 903 5,6
09 Service till utvinning 18 29 31 37 19,4
C Tillverkning 99 111 71 937 80 070 87 127 8,8
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning 8 332 8 142 7 961 8 576 7,7
10 Livsmedelsframställning 7 219 7 076 6 940 7 522 8,4
11 Framställning av drycker 1 113 1 066 1 021 1 054 3,2
13-15 Textil-, beklädnads-, läder- och skoindustri 758 596 627 643 2,6
13 Textilvarutillverkning 476 365 373 373 0,0
14 Tillverkning av kläder 121 98 89 94 5,6
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 161 133 166 176 6,0
16-17 Skogsindustri 17 342 13 233 15 795 16 158 2,3
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 4 972 3 680 4 464 4 611 3,3
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 12 369 9 553 11 331 11 547 1,9
19–22 Kemisk industri 18 469 14 048 17 265 21 187 22,7
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 8 648 5 924 7 898 10 578 33,9
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 6 027 4 718 5 570 6 322 13,5
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 1 043 1 134 1 258 1 294 2,9
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 2 752 2 272 2 539 2 993 17,9
24–30, 33 Metallindustri 48 927 31 866 34 169 35 969 5,3
24 Stål- och metallframställning 9 197 4 914 7 703 8 692 12,8
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 7 262 4 675 4 753 5 425 14,1
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 9 852 5 668 4 395 3 597 -18,2
27 Tillverkning av elapparatur 4 704 3 941 3 959 4 102 3,6
28 Tillverkning av övriga maskiner 11 673 8 013 8 596 9 733 13,2
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 1 893 1 022 1 105 1 299 17,6
30 Tillverkning av andra transportmedel 2 016 1 771 1 633 868 -46,8
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 2 331 1 862 2 024 2 253 11,3
18, 23, 31, 32 Övrig fabriksindustri 5 283 4 053 4 252 4 594 8,0
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1 244 1 040 988 1 050 6,3
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 2 560 1 836 2 039 2 275 11,6
31 Tillverkning av möbler 1 034 758 759 781 2,9
32 Annan tillverkning 445 419 466 487 4,5
Produktion tillhörande andra näringsgrenar 58 39 54 63 16,7
01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill 15 7 10 8 -20,0
02 Skogsbruk 11 7 6 8 33,3
03 Fiske och vattenbruk 3 3 3 4 33,3
35 Försörjning av el, gas, värme och kyla 16 12 18 21 16,7
38 Avfallshantering; återvinning 14 9 18 22 22,2
74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 1 0 0 0,0

Källa: Industriproduktion 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristian Taskinen 09 1734 2238, hyodyke.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 28.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industriproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-6397. 2011, Tabellbilaga 1. Värdet av den sålda industriproduktionen efter näringsgrenens benämning 2008–2011, (mn euro) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tti/2011/tti_2011_2012-11-28_tau_001_sv.html