Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Värdet av den sålda industriproduktionen efter näringsgrenens benämning 2008–2012, (mn euro)

Näringsgren 2008 2009 2010 2011 2012 Förändring 2011–2012 (%)
Totalt 100 212 72 872 81 326 87 684 88 240 0,6
B Utvinning av mineral 1 043 896 1 202 1 377 1 361 -1,2
07 Utvinning av metallmalmer 124 121 316 444 427 -3,8
08 Annan utvinning av mineral 901 745 855 896 892 -0,4
09 Service till utvinning 18 29 31 37 42 13,5
C Tillverkning 99 111 71 937 80 070 86 244 86 811 0,7
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning 8 332 8 142 7 961 8 593 9 020 5,0
10 Livsmedelsframställning 7 219 7 076 6 940 7 539 7 943 5,4
11 Framställning av drycker 1 113 1 066 1 021 1 054 1 078 2,3
13-15 Textil-, beklädnads-, läder- och skoindustri 758 596 627 643 603 –6,2
13 Textilvarutillverkning 476 365 373 373 355 -4,8
14 Tillverkning av kläder 121 98 89 94 88 -6,4
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 161 133 166 176 159 -9,7
16-17 Skogsindustri 17 342 13 233 15 795 15 984 15 651 -2,1
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 4 972 3 680 4 464 4 592 4 414 -3,9
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 12 369 9 553 11 331 11 392 11 237 -1,4
19–22 Kemisk industri 18 469 14 048 17 265 21 062 22 115 5,0
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 8 648 5 924 7 898 10 585 11 468 8,3
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 6 027 4 718 5 570 6 338 6 354 0,3
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 1 043 1 134 1 258 1 294 1 485 14,8
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 2 752 2 272 2 539 2 845 2 809 -1,3
24–30, 33 Metallindustri 48 927 31 866 34 169 35 374 34 930 -1,3
24 Stål- och metallframställning 9 197 4 914 7 703 8 687 8 301 -4,4
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 7 262 4 675 4 753 5 429 5 428 0,0
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 9 852 5 668 4 395 3 597 3 096 -13,9
27 Tillverkning av elapparatur 4 704 3 941 3 959 4 189 4 535 8,3
28 Tillverkning av övriga maskiner 11 673 8 013 8 596 9 154 9 216 0,7
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 1 893 1 022 1 105 1 304 1 129 -13,4
30 Tillverkning av andra transportmedel 2 016 1 771 1 633 733 955 30,3
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 2 331 1 862 2 024 2 281 2 270 -0,5
18, 23, 31, 32 Övrig fabriksindustri 5 283 4 053 4 252 4 589 4 492 -2,1
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1 244 1 040 988 1 048 1 040 -0,8
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 2 560 1 836 2 039 2 275 2 203 -3,2
31 Tillverkning av möbler 1 034 758 759 782 762 -2,6
32 Annan tillverkning 445 419 466 484 487 0,6
Produktion tillhörande andra näringsgrenar 58 39 54 63 68 7,9
01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill 15 7 10 8 8 0,0
02 Skogsbruk 11 7 6 8 10 25,0
03 Fiske och vattenbruk 3 3 3 4 4 0,0
35 Försörjning av el, gas, värme och kyla 16 12 18 21 24 14,3
38 Avfallshantering; återvinning 14 9 18 22 22 0,0
74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 1 0 0 0 0,0

Källa: Industriproduktion 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Kallio 09 1734 2486, Vilppu Salovaara 09 1734 2791, hyodyke.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industriproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-6397. 2012, Tabellbilaga 1. Värdet av den sålda industriproduktionen efter näringsgrenens benämning 2008–2012, (mn euro) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tti/2012/tti_2012_2013-11-27_tau_001_sv.html